Termeni și condiții ITCRAVE SERVICES S.R.L.

1. Definiții

ITCRAVE SERVICES- Societatea ITCRAVE SERVICES SRL, cu sediul în Izvorani, Str. Nicolae Grigorescu nr. 98, Județul Iflov, J23/1809/2011, CUI RO28077551, organizată în baza legii române.

CLIENT- persoana care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, ulterior creării CONTULUI de MEMBRU.

CONT- ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur MEMBRU accesul la zone restricționate ale SITEULUI prin care se face accesul la SERVICIU.

CONTRACT – acord încheiat între Client și ITCrave Services, ca urmare a înțelegerii dintre aceștia, în scris sau prin plasarea unei comenzi pe Site în acest sens, în cazul persoanelor juridice, pentru crearea, modificarea, stingerea unor drepturi și obligații, atestând raporturile dintre părți.

CONTRACT la distanță - conform definiției cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, articolul 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor orice contract încheiat intre profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

CONȚINUT are următoarea definiție:

COMANDĂ- un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa bunuri și Servicii de pe Site.

DOCUMENT- prezentele Termeni și Condiții.

LIVRARE – punerea la dispoziția CLIENTULUI/MEMBRILOR produselor și serviciilor achiziționate și achitate prin una din modalitățile descrise în prezentul Document.

MEMBRU- persoana fizică sau juridica care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare între ITCrave Services și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

NEWSLETTER / ALERTĂ- mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către ITCrave Services într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea ITCrave Services cu referire la informațiile conținute de acesta.

SERVICIU- serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse și / sau servicii în format digital folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță.

SITE- Domeniu www.navtest.ro și subdomeniile acestuia.

TRANZACȚIE- încasare a unei sume rezultată din vânzarea unui serviciu de către ITCrave Services către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către ITCrave Services, indiferent de modalitatea de livrare.

2. General

2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Siteului/Conținutului/Serviciului de către Membru sau Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat intre ITCrave Services și acesta.

2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitat la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului/Serviciului, implică aderarea Membrului sau Clientului la prezentele Termeni și Condiții; Clientul se obligă să monitorizeze permanent Termenii și Condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri se aplica Termenii și Condițiile valabile la momentul comenzii și notificării acestuia în scris către ITCrave Services.

2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea siteului public disponibil www.navtest.ro

2.4. Prin folosirea Siteului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Siteului, Conținutului, Serviciului ITCrave Services sau oricărui terț cu care ITCrave Services are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document va transmite un e-mail în acest sens la adresa navtest@crave.ro cu precizarea că:

2.5.1. Acesta renunță la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de ITCrave Services prin intermediul Site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea ITCrave Services de orice natură (electronic, telefonic, etc).

2.5.2. Poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.6. Pentru a-și exercita dreptul prevazut la articolul 2.5 de mai sus, acesta poate să contacteze ITCrave Services sau să folosească legăturile din conținutul primit de la ITCrave Services destinate acestui scop.

2.7. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de ITCrave Services și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, ITCrave Services va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

2.8. Acest Site este adresat Membrilor persoane fizice și/sau juridice care au cel puțin 18 ani, în cazul persoanelor fizice, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către ITCrave Services, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar pentru persoanele cu adresa de livrare în România. Devenind Membru, persoana declară faptul că întrunește condițiile susmenționate.

3. Conținut

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitat la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a ITCrave Services, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. Membrului sau Clientului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de ITCrave Services, includerea oricărui conținut în afara site-ului ITCrave Services, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al ITCrave Services asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al ITCrave Services.

3.3. Orice conținut la care Membrul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat intre ITCrave Services și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea ITCrave Services cu referire la acel conținut.

3.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale și numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentului Document.

3.5. În eventualitatea în care ITCrave Services conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Membrul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în eventualitatea în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea ITCrave Services pentru respectivul Membru, Client sau orice alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea ITCrave Services și/sau al angajatului sau colaboratorului ITCrave Services care a mijlocit transferul de conținut, în eventualitatea în care aceasta există, față de respectivul conținut.

3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în eventualitatea în care acesta există.

4. Contact pentru Clienți și Membri

4.1. ITCrave Services publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client sau Membru.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite automat ITCrave Services să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

4.3. Completarea parțiala sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezinta în niciun fel un angajament din partea ITCrave Services de a contacta Membrul sau Clientul.

4.4. Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate ITCrave Services se realizează în mod electronic, telefonic, sau în orice alt mod de comunicare disponibilă Membrului sau Clientului și ITCrave Services, considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea ITCrave Services în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

5. Newslettere și alerte

5.1. În momentul în care, Membrul sau Clientul își crează un Cont pe Site, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea ITCrave Services.

5.2. Datele preluate de la Membru în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către ITCrave Services în limitele Politicii de confidențialitate.

5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:

5.3.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite (în partea de jos a e-mail-ului în secțiunea „Click aici pentru dezabonare”.

5.3.2. Prin modificarea acceptului său de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, în cadrul Contului individual al Membrului, de pe www.navtest.ro

5.3.3. Prin contactarea ITCrave Services la datele de mai sus, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document și se aplică doar ulterior transmiterii intenției de renunțare în acest sens.

5.5. ITCrave Services își rezerva dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte, cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea ITCrave Services, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

5.6. ITCrave Services nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener comercial al ITCrave Services, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

6. Politica de confidențialitate

6.1. ITCrave Services poate colecta date cu caracter personal și date cu caracter special, pe paginile Site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca ITCrave Services să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la ITCrave Services, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către ITCrave Services a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare prin transmiterea către ITCrave Services a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

6.2. ITCrave Services poate să colecteze involuntar și alte date (adresă IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către ITCrave Services pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea ITCrave Services și/sau al eventualilor terți cu care ITCrave Services are contracte de parteneriat în acel moment. Politica de utilizare Cookie-uri pe www.navtest.ro Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență placută de navigare și susțin eforturile ITCrave Services pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online și istoricul coșului de cumpărături. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ajută la înțelegerea modalității în care un utilizator beneficiază de www.navtest.ro, permițând îmbunătățirea structurii și conținutului, dar excluzând identificarea personală a utilizatorului. ITCrave Services folosește două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe (fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației/browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pentru o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator. Cookie-urile folosite de partenerii operatorului unei pagini web, incluzând fără limitări utilizatorii paginii web, fac obiectul Politicii de Confidențialitate respective. O vizita pe www.navtest.ro poate plasa: Cookie-uri de performanță a site-ului, Cookie-uri de analiză a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de înregistrare, Cookie-uri pentru publicitate sau Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-urile sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale www.navtest.ro. Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile; dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele. Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor:

Securitate și probleme legate de confidențialitate: Cookie-urile NU sunt viruși și folosesc formate tip plain text; nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Întrucât cookie-urile pot fi folosite pentru scopuri negative deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, fiind folosite ca o forma de Spyware (spionaj privind activitatea consumatorului), multe produse anti-spyware marchează cookie-urile în mod constant pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații intre browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată). Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Este foarte important ca Utilizatorul să aleagă metoda cea mai potrivită de protecție a informațiilor personale și să: Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Se recomandă actualizarea programelor de navigare în mod constant, pentru că multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului.

6.3. Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, dar numai în conformitate cu articolul 2.8. de mai sus.

6.4. Pentru exercitarea drepturilor conform articolului 6.3 de mai sus, Clientul sau Membrul se va adresa ITCrave Services, conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea dată.

6.5. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

6.6. În cazul în care Clientul optează pentru plata online cu cardul a contravalorii comenzilor, contractului și/sau contractelor, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul societății comerciale Netopia S.R.L. prin soluția integrata mobilpay; Netopia S.R.L. este furnizorul ITCrave Services de soluție software de facilitare a comerțului electronic adică servicii de plată, administrare plăți și protecție antifraudă. Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci românești și străine sub siglele VISA și MasterCard cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

6.7. ITCrave Services nu solicită și nu stochează niciun fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

6.8. Politica de confidențialitate ITCrave Services se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. ITCrave Services nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara siteului.

6.9. ITCrave Services se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

6.10. Excepție de la prevederile articolului 6.9 mai sus va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevazute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

6.11. Procesatorul de carduri bancare agreat de către ITCrave Services, Netopia S.R.L. are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, în cazul în care aceasta există.

6.12. ITCrave Services garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

6.13. ITCrave Services nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date.

7. Politica de vânzare online

7.1. Accesul la Serviciu

7.1.1. Accesul la Serviciu este permis oricărui Membru care posedă sau își creează un Cont pe Site.

7.1.2. Pentru a i se permite accesul la Serviciu, Membrul va trebui să accepte prevederile Documentului.

7.1.3. ITCrave Services își rezervă dreptul de a limita accesul clientului la Serviciu și campanii marketing (de a nu-l include în campania de promovare și fidelizare, de a i se permite să comande doar cu plata în avans, etc) precum și dreptul de a anula comenzile deja plasate în cazul în care consideră că în baza comportamentului avut de către Client (plasarea și refuzarea a mai mult de două comenzi, plasarea de comenzi care ulterior sunt anulate sau modificate cu excepția cazurilor permise de la articolul 7.3.7 de mai jos, folosirea unui limbaj tendențios, încălcarea dreptului de proprietate intelectuală etc), accesul și existența Contului Clientului ar putea prejudicia în vreun fel ITCrave Services. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea Clientului în acest sens.

7.1.4. Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Membri/Clienți.

7.1.5. În situația în care se descoperă accese partajate de mai mulți Clienți, ITCrave Services își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Conținut sau Serviciu. Dacă există comenzi plasate din conturile suspendate sau anulate, acestea vor fi anulate automat.

7.1.6. ITCrave Services poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

7.2. Produse și Servicii

7.2.1. ITCrave Services poate publica pe site informații despre produse, serviciile și/sau promoțiile practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care ITCrave Services are încheiate contracte sau acorduri de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil. ITCrave Services poate oferi acces gratuit la servicii (de exemplu testarea cunoștințelor prin răspuns la un anumit număr de întrebări), limitate cantitativ și temporar, acestora fiindu-le aplicabile mențiunile și explicațiile care însoțesc accesul la aceste servicii gratuite.

7.2.2. Produsele și / sau serviciile achiziționate prin intermediul Serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.

7.2.3. ITCrave Services poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse și / sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți, pe motive întemeiate.

7.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în ron sau in euro (EUR) și includ TVA. Pentru preturile in euro, valoarea în lei va fi calculată conform cursului afișat de BNR în ziua emiterii facturii și va fi evidențiat ca atare în cuprinsul documentului.

7.2.5. Facturarea produselor și / sau serviciilor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de Client. ITCrave Services nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factură. Facturile se emit astfel: pentru plățile efectuate anterior primirii produselor și / sau serviciilor, se emite factură de avans, iar pentru plățile efectuate la momentul primirii produselor și serviciilor se emite factură finală. Pentru corecții (anulari) se emit facturi de storno. Toate facturile sunt emise și înregistrate automat și incluse în raportările fiscale. Nu se acceptă corecții în afara modificărilor facturilor emise în limitele precizate.

7.2.6. Plata produselor și/sau a serviciilor achiziționate prin intermediul serviciului se poate face atât online cu cardul de debit sau credit, precum și la livrare către curier numai în numerar.

7.2.7. Pentru plățile online cu cardul ITCrave Services nu este / nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitat la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul.

7.2.8. Plata în numerar la livrare (la curier) este o metodă de achitare disponibilă doar în cazuri și doar pentru anumite produse. În cazul produselor pentru care este disponibilă această opțiune se va menționa expres la descrierea produsului pe site. Plata în numerar la livrare (la curier) se va taxa suplimentar, astfel cum acest fapt va fi adus la cunoștința Clientului în momentul plasării comenzii.

7.2.9. Informațiile din evenimentele de vânzare folosite pentru descrierea produselor, serviciilor, caracteristicile ți greutatea disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / link-uri către alte siteuri etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea ITCrave Services, acestea fiind cu titlu de prezentare. ITCrave Services poate retrage o ofertă de produse și / sau servicii sau o poate modifica în orice moment până la plasarea comenzii, fără a datora daune sau alte penalități către nici un potențial client.

7.2.10. În imaginile produselor și / sau serviciilor, ITCrave Services își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii, etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor și / sau serviciilor respective și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor și / sau serviciilor. În acest caz, se precizează expres în descrierea produselor și / sau serviciilor ce bun este de vânzare și se marchează și în imagine.

7.2.11. În cazul puțin probabil când ITCrave Services nu va putea onora o parte din produse și / sau servicii, acesta va notifica pe e-mail Clientul, oferindu-i una dintre alternative: a. anularea comenzii sau scoaterea din comandă a produsului și / sau serviciului ce nu mai poate fi livrat; b. prelungirea termenului de livrare a produsului și / sau serviciului, conform termenului agreat de părți astfel încât ITCrave Services să onoreze comanda efectuată de Client.

7.2.12. TAXA DE TIMBRU VERDE – valoare exprimată în lei, plătită de către ITCrave Services către compania autorizată de preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare / reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de HG nr. 1037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Conform legii, taxa de timbru verde este facturată de ITCrave Services și trebuie suportată în final de către Clientul final (utilizator).

7.3. Comanda online

7.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse și / sau servicii comercializate la un moment dat, exclusiv pe site, prin completarea formularului dedicat, existent pe Site. Prețul afișat pe Site la momentul comenzii reprezintă prețul aferent unui produs și / sau serviciu, conform descrierii existente pe Site. Pentru o ofertă care a expirat nu mai pot fi plasate comenzi.

7.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comandă emisă.

7.3.3. Contractul la distanță și Contractul este considerat încheiat de către ITCrave Services atunci când comanda plasată de către Client este confirmată electronic de către ITCrave Services, precum și prin semnarea Contractului, atunci când este cazul. Mai mult, înainte de a valida comanda Clientului și înainte de a pune la dispoziție serviciile sau de a expedia produsele, ITCrave Services are dreptul să contacteze Clientul, prin orice mijloc disponibil / agreat de ITCrave Services (telefonic sau e-mail), pentru a obține confirmarea personală de către Client a datelor sale de identificare și modalitatea de livrare. Clienții acceptă că ITCrave Services nu poate fi forțat să valideze/livreze produsele și / sau serviciile către persoane care nu au confirmat datele de livrare și identificare.

7.3.4. ITCrave Services va denunța unilateral și va anula automat comanda efectuată de către Client, chiar și fără notificare prealabilă adresată Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

7.3.5. În cazul în care Clientul renunță la o comandă prin soluția online de plata cu cardul și în care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacția bancară, suma aceasta va fi rambursată de către ITCrave Services în maxim 14 zile de la data la care ITCrave Services a luat la cunoștință de acest fapt. Clientul poate renunța la comandă numai în situația prevăzuta de articolul 7.7. de mai jos.

7.3.6. În cazul în care unele produse și / sau servicii comandate de către Client printr-o comandă nu mai sunt disponibile din motive independente de ITCrave Services, ITCrave Services va informa Clientul asupra acestui fapt imediat ce cunoaște indisponibilitatea și va dispune rambursarea sumelor achitate în termen de maxim 14 zile de la notificarea Clientului.

7.3.7. O comandă plasată poate fi modificată numai în următoarele situații și doar la solicitarea Clientului. Clientul va solicita acest lucru în scris, trimițând un e-mail pe navtest@crave.ro menționând clar solicitarea și numărul comenzii: a. Clientul renunță la produs și / sau serviciu și notifică ITCrave Services înainte de livrarea produsului și / sau serviciului, atunci când este posibil, sau înainte de începerea oricăror proceduri privind punerea la dispoziție a serviciului; b. Creșterea cantității dintr-un produs deja existent într-o comandă; c. Întârzierea livrării cu maxim 24 ore peste limita maximă de livrare transmisă în confirmarea comenzii în cazul serviciilor, și cu maxim două săptămâni peste limita maximă de livrare în cazul produselor; d. Modificarea adresei de livrare; e. Cumularea comenzilor (valabil doar pentru comenzile cu plata la livrare) cu perioade de livrare apropiate (maxim o zi a ultimei zile din interval). În situația cumulării unei comenzi, comanda inițială se anulează și statusul va apărea ca fiind „comandă anulată”, iar produsele aferente comenzii cumulate se vor adăuga în comanda cu care se solicită cumularea; f. Modificarea metodei de plată, atunci când este posibil; g. Modificare date pentru facturare. Pentru facturile emise deja nu se pot efectua modificări privind persoana juridică/fizică (înlocuire cu o nouă persoană), doar corecturi (ale denumirii/nume, date contact etc).

7.3.8. Comenzile nu mai pot fi modificate în cazul în care clientul optează pentru plata online sau prestarea serviciilor a început, fiind aplicabile în acest caz dispozițiile articolului 16 din O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor la distanță încheiate cu profesioniștii.

7.3.9. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe Site, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

7.3.10. La orice comandă plasată clientul este obligat să verifice și să accepte cadrul contractual.

7.4. Contract și finalizare

7.4.1. ITCrave Services va emite și transmite către Client toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor și / sau serviciilor de către Client conform legislației în vigoare.

7.4.2. ITCrave Services va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa prin trimiterea unui e-mail de informare la adresa indicată de acesta. Factura emisă va cuprinde toate mențiunile obligatorii în conformitate cu art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și va fi transmisa la adresa de email indicata de catre Membru.

7.4.3. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a serviciului din partea ITCrave Services sau a coletului de către curier (AWB semnat și decontat), indiferent de modalitatea de livrarea aleasă, devine Contract onorat.

7.4.4. Contractul este încheiat pe durata determinată. Acesta va fi considerat ca fiind încetat în momentul în care părțile își vor fi executat obligațiile reciproce în termenele și condițiile stabilite prin prezentul Document sau prin Contract.

7.4.5 În cazul în care există diferențe între serviciile achiziționate și ceea ce se livrează în mod concret sau între lista cu produse livrate (imprimată pe verso AWB) și conținutul coletului, Clientul are obligația de a notifica ITCrave Services și curierul (dacă constatarea s-a făcut în prezența acestuia) în maximum 24 de ore de la recepția serviciului și / sau coletului telefonic sau prin e-mail către adresa navtest@crave.ro cu detaliile aferente ( foto, explicații etc). Dacă Clientul nu a făcut constatarea în prezența curierului acesta NU mai poate invoca diferențele.

7.5. Livrare și transport

7.5.1. Livrarea către Client a serviciilor achiziționate de la ITCrave Services, este efectuată în momentul în care acesta primește acces limitat, ca timp, conform opțiunii alese dintre cele disponibile pe Site la un anumit moment, la serviciile de testare oferite pe platforma www.navtest.ro. Accesul se va efectua ulterior confirmării plății de către procesatorul de plăți, în una din modalitățile agreate. Clientul va primi în acest sens un e-mail de confirmare a plății și un e-mail de acces limitat la Cont și Servicii.

7.5.2. Clientul va avea acces pentru perioada selectată, timp în care va putea utiliza serviciile astfel cum acestea au fost configurate la momentul plasării comenzii și efectuării plății. Ulterior expirării termenului agreat, accesul Clientului la servicii va fi suspendat. Acesta va putea obține un nou acces prin selectarea unei noi comenzi, conform prevederilor prezentului Document.

7.5.3. Livrarea către Client a produselor achiziționate de la ITCrave Services este efectuată numai prin intermediul sistemului de curierat rapid. Prețul livrării produselor practicat de ITCrave Services va fi menționat într-un document distinct, ce va fi postat pe site, precum și la momentul plasării comenzii. Prețul serviciilor de livrare se calculează și sunt comunicate Clientului la momentul plasării comenzii în funcție de greutatea totală a comenzii și valoarea totală a bunurilor comandate. ITCrave Services estimează pe baza unor indicatori interni costul transportului și Clientul accepă în mod expres prin plasarea comenzii estimările pentru costul transportului, indiferent de datele care au stat la baza determinării acestui cost. În consecință, Clientul nu poate solicita un cost inferior al transportului pe baza unor cântăriri sau măsurări proprii ale coletului. Pentru a asigura integritatea produselor mici și fragile și pentru a reduce perioada de livrare, ITCrave Services folosește sistemul de MultiColet: o comandă este trimisă cu mai multe expediții separate (în zile separate). Clientul poate verifica numărul de expediții al unei comenzi și statusul acestora în secțiunea Contul meu de pe www.navtest.ro. ITCrave Services nu garantează în niciun fel că o comandă este transmisă într-o singură expediție și nici nu solicită taxe suplimentare pentru livrarea în două expediții. Modul de împachetare și livrare este la libera alegere a ITCrave Services , cu respectarea obligației de livrare integrală a produselor iî perioada asumată. Pentru colete voluminoase ITCrave Services poate adăuga o taxa de manevrare. Taxa include materiale suplimentare pentru protecție, transport special pentru colete voluminoase, asigurarea produselor pe durata transportului și livrare până în fața ușii locuinței. În anumite condiții ITCrave Services poate oferi transport gratuit (în funcție de valoarea comenzii sau alte activități promoționale). ITCrave Services nu poate fi obligat sub nicio formă sa ofere transport gratuit dacă Clientul nu respecta condițiile standard de utilizare a serviciilor www.navtest.ro.

7.5.4. Timpul de livrare al unei comenzi este comunicat expres la plasarea acesteia și este un interval de zile influențat de: transportul bunurilor de la furnizorul de marfa al ITCrave Services, timpii de procesare în centrul logistic al furnizorului inițial și în depozitul ITCrave Services, zile lucrătoare din lună, numărul produselor din comandă și timpii de procesare a fiecărui produs etc. Timpul total de livrare poate fi decalat de un produs cu perioadă mai lungă, astfel că Clientul acceptă ca prin cumularea mai multor produse într-o comanda decalează livrarea produselor până la data cea mai îndepărtată. Ca regulă, produsele dintr-o comandă sunt livrare într-un singur pachet cu un AWB unic (nu se livrează parțial produsele dintr-o comandă). Livrările se vor efectua de regulă în interiorul perioadei asumate la plasarea comenzii (variază intre 2 zile și 8 săptămâni) și Clientul poate obține informații privind statusul livrării în orice moment. În cazul în care produsul poate fi livrat cu depășirea termenului susmenționat, ITCrave Services va informa de îndată Clientul prin E-mail oferind două opțiuni: Clientul poate fie renunța (în scris) la comandă/produs fie acceptă noul termen de livrare propus. În eventualitatea în care plata a fost efectuată în avans prealabil livrării, sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de maximum 14 zile de la data renunțării.

7.5.5 Clientul poate primi ca și ofertă promoțională, livrare gratuită (această ofertă nu se referă la taxa de manevrare care este separat percepută) pentru achiziția de bunuri cu valoare totala peste 1000 RON, numai în anumite condiții. Ofertele sunt comunicate și acceptate la momentul plasării comenzii. Gratuitățile nu sunt obligatorii pentru ITCrave Services. Oferirea transportului gratuit nu exclude perceperea unei taxe de manevrare pentru colete voluminoase.

7.6. Calitate și garanții

7.6.1. ITCrave Services respectă prevederile de garanție conform legislației romanești în vigoare. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către fișele produselor și niciun membru nu poate solicita o garanție extinsă, mai mult decât cea menționată. Garanția se aplică condițiilor normale de utilizare și este valabilă numai pentru produsele achiziționate și plătite de Client de la ITCrave Services. Produsele beneficiază de o garanție de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003, astfel cum aceasta a transpus Directiva 1999/44/CE privind vânzarea de bunuri de consum și garanțiile conexe sau dacă în prezentarea produsului este precizat un termen extins de garanție se aplică termenul mai lung. Răspunderea ITCrave Services, conform prevederilor art. 9-14 din Legea 449/2003, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. Garanția presupune rambursarea valorii pentru produsele neconforme pentru care Clientul notifică comerciantul în scris în termenul legal; ITCrave Services nu înlocuiește și nu repară produsele defecte sau neconforme. Produsele neconforme redevin proprietatea ITCrave Services. Clientul nu este îndreptățit la despăgubiri sau penalități pentru produsele neconforme și prin plasarea comenzii declară că acceptă să primească contravaloarea produselor și transportului în cazul lipsei de conformitate.

7.6.2. Detalii clare despre trăsăturile caracteristice ale fiecărui produs sunt furnizate atât pe site cât și în scris în cadrul documentul-listă tipărit pe verso AWB. Clientul este obligat să păstreze acest document-listă și să respecte indicațiile de pe acesta. Informații cu privire la termenii și condițiile de garanție ITCrave Services și instrucțiunile de utilizare generale a diferitelor tipuri de produse pot fi predate Clientului și ca un document disponibil la adresa www.navtest.ro, prin e-mail, sau sub forma unei broșuri introdusă în fiecare colet (de la caz la caz). Dacă aceste informații nu au parvenit Clientului acesta le poate obține oricând prin solicitare telefonică sau e-mail către navtest@crave.ro.

7.7. Renunțarea la contract și returnarea produselor

7.7.1. În conformitate cu dispozițiile articolului 16 din O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor la distanță încheiate cu profesioniștii, sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la articolele 9-15 furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

7.7.2. Conținutul digital este definit de aceste dispoziții legale ca fiind acele date care sunt produse și livrate în formă digitală, astfel cum este cazul Serviciilor.

7.7.3. Având în vedere cele enunțate în acești Termeni și Condiții, Clientul / Membrul, nu beneficiază de dreptul de retragere ulterior începerii prestării serviciilor. Anterior acestui moment, Clientul are dreptul de a se retrage în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

7.7.4. Clientul poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract și este îndreptățit să primească întreaga contravaloare plătită pentru produse, în următoarele situații:

7.74.1. Produsele prezintă deteriorări severe care le fac neconforme;

7.7.4.2. Produsele livrate sunt diferite (specificații, cantitate, etc) față de comanda plasată;

7.7.4.3. Produsele prezintă defecte de fabricație;

7.7.4.4. Clientul s-a retras din contract în termen de 14 zile de la data livrării comenzii

7.7.5. ITCrave Services poate oferi acoperirea tuturor costurilor de livrare pentru produse returnate (atât la livrare, cât și la returnare, indiferent de motivul returnării) ca și procedură de fidelizare dacă se utilizează formularul menționat la art. 7.7.6. pct a), iar returul se solicită și procesează prin secțiunea Contul meu de pe www.navtest.ro În cazul în care Clientul folosește alt curier sau alte modalități de livrare (poștă, personal) se va aplica art. 13 alin (3) și art. 14 din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

7.7.6. Anterior expirării perioadei de retragere, Clientul informează ITCrave Services cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, Clientul poate alege una dintre următoarele variante: a) de a folosi modelul de formular de retragere disponibil pe site-ul ITCrave Services SRL în secțiunea Retur; b) de a face orice altă declarație neechivocă în care îți exprimă decizia de retragere din contract.

7.7.7. Clientului care a notificat ITCrave Services conform art 7.7.6, îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire au fost returnate sau înmânate către ITCrave Services sau unei persoane autorizate de ITCrave Services să recepționeze produsele (de obicei firma de curierat rapid indicată în formularul de Retur de pe www.navtest.ro), fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat ITCrave Services decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt expediate de Client înainte de expirarea perioadei de 14 zile împachetate corespunzător pentru protejarea pe durata transportului.

7.7.8. Clientul ITCrave Services nu va putea să returneze produsele achiziționate și/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, în următoarele situații:

7.7.8.1. În cazul în care cererea de returnare pentru oricare din situațiile prevazute in art. 7.7.4. are data de expediere a notificării intenției de returnare care depășește perioada de 14 zile prevazute conform art 7.7.5. calculată din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat.

7.7.8.2. În cazul în care se returnează un produs având ca motivație una dintre situațiile prevazute în art. 7.7.4, iar produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (cu documentele care l-au însoțit, cu toate componentele).

7.7.8.3. În cazul în care produsele au fost confecționate după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar.

7.7.8.4. În cazul în care au fost comandate și livrate produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client (aceste produse sunt marcate în prezentare ca produse nereturnabile).

7.7.8.5. În cazul în care au fost comandate și livrate produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

7.7.9. Membrul/Clientul va fi informat în e-mailul de plasare a comenzii dacă acesta este returnabil sau nu și dacă exista costuri în caz de retur. Produsele ce constituie un kit/set trebuie returnate ca un kit/set.

7.7.10. În cazul retragerii din contract a Clientului, ITCrave Services îi rambursează acestuia toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea sa, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Clientului conform art. 7.7.5. si 7.7.6. Returnarea se face folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina Clientului plata de comisioane în urma rambursării.

7.7.11. Clientul ITCrave Services poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract și este îndreptățit să primească parțial contravaloarea plătită pentru produse dacă acestea sunt într-o stare de diminuare a valorii de revânzare (nu au toate componentele, nu au documentația inițială sau alte cauze care modifica produsul inițial).

7.7.12. Aceste prevederi se aplică atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

8. Frauda

8.1. ITCrave Services nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

8.2. Clientul / Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

8.3. ITCrave Services declină orice responsabilitate, în situația în care un Membru / Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele ITCrave Services.

8.4. Clientul sau Membrul va informa ITCrave Services asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

8.5. ITCrave Services nu promovează SPAM-ul. Orice Membru/Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

8.6. Comunicările realizate de către ITCrave Services prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

8.7. Următoarele scopuri vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului/Conținutul și/sau ITCrave Services. ITCrave Services își rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

8.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.

8.7.2. de a altera sau de a modifica conținutul Siteului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către ITCrave Services către Membru / Client.

8.7.3. de a afecta performantele serverului/serverelor pe care rulează siteul.

8.7.4. de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către ITCrave Services către Membru/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

9. Limitare de responsabilitate

9.1.ITCrave Services nu poate fi ținută responsabilă în niciun fel în fața niciunui Membru/Client care utilizează Siteul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

9.2. În cazul în care un Membru/Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către ITCrave Services violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii ITCrave Services, conform detaliilor de contact la navtest@crave.ro astfel încât ITCrave Services să poată lua o decizie în cunoștința de cauză.

9.3. ITCrave Services nu garantează Membrului sau Clientului acces pe Site sau la Serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urma prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe site, și nu îi conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al ITCrave Services.

9.4. ITCrave Services nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

9.5. ITCrave Services este exonerată de orice vina în cazul utilizării site-urilor și/sau al conținutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al ITCrave Services, atunci când această utilizare a continuului poate sau produce pagube de orice natură Membrului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

9.6. ITCrave Services nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

9.6.1. serviciul va fi potrivit cerințelor Clientului / Membrului;

9.6.2. serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;

9.6.3. produsele și / sau serviciile obținute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

9.7. În limita prevederilor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătura / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între Client sau Membru și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul site-ului.

9.8. Anumite părți ale continutului publicat pe ITCrave Services pot sa fie furnizate de terțe persoane cu care ITCrave Services are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul continutului ITCrave Services pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. ITCrave Services nu este responsabil în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, ITCrave Services nu este responsabil de conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

10. Forța majoră și cazul fortuit

10.1. Exceptând cazurile în care nu au prevazut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza Contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

10.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

10.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

10.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui Contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

10.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar în limitele prevăzute la articolul 10.3 de mai sus.

10.6. Excepțional (fără vina ITCrave Services) și din cauza unui caz fortuit (căderea serverelor, accident al transportatorului sau furnizorului, etc) este posibil ca livrarea produselor și / sau serviciilor nu va putea fi efectuată. În acest caz, Clientul nu va putea solicita niciun fel de daune care ar fi putu fi cauzate de întârzierea în executare sau de imposibilitatea de executare a contractului.

11. Litigii

11.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc siteurilor și/sau al oricărui conținut trimis de către ITCrave Services Membrului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile "Termeni și condiții".

11.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea să apară între Membru/Client și ITCrave Services se va rezolva pe cale amiabilă.

11.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Membru și ITCrave Services sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă, conform prevederilor legale aplicabile.

11.4. Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, ITCrave Services oferă Membrului/Clientului posibilitatea de a opta pentru soluționarea pe cale extrajudiciară a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluționarea independentă, imparțială, transparentă, eficace, rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator, persoană fizică, care își are reședința în Uniune și un comerciant stabilit în Uniune . În acest sens se poate utiliza următorul link către platforma SOL:ODR.

11.5. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

11.6. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

12. Dispoziții finale

12.1. ITCrave Services își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabilă a Membrului sau Clientului.

12.2. În limita prevederilor Termeni și Condiții, ITCrave Services nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

12.3. ITCrave Services își rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

13. Contact și alte informații

13.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătura cu ITCrave Services, vă rugăm sa ne contactați la numărul de telefon 0720002704, de Luni pana Vineri, program 9-18 sau prin e-mail la navtest@crave.ro

13.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul www.navtest.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea ITCrave Services SRL.